(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có thông báo chính thức trả lời về vấn đề trả lãi tiền gửi không kỳ hạn của một bộ phận khách hàng theo báo cáo kiểm toán công nghệ thông tin của Vietcombank.

Vietcombank cho biết hệ thống phần mềm Vietcombank mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong 1 tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống. 

Trên thực tế, phần lớn các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hàng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng.

Theo thông lệ quốc tế và thực tế tại Việt Nam, một số ngân hàng thực hiện thu phí quản lý tài khoản đối với những tài khoản có số dư thấp nhằm bù đắp chi phí quản lý.

Tại Vietcombank, đến nay, Ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc thu phí quản lý tài khoản kể cả đối với các tài khoản có số dư thấp.

Hiện nay, Vietcombank đã thực hiện nâng cấp hệ thống và đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên, đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong sự việc này, Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi và Kiểm toán Nhà nước đã xác nhận nội dung này.

Trước đó, báo cáo kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến lập báo cáo tài chính năm 2015 của Vietcombank, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Ngân hàng đã cài đặt tính toán số lãi tiền gửi không kỳ hạn chưa phù hợp quy định tại Điều 6 Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Thực tế, Công văn số 309 của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/1/2001 về hướng dẫn chương trình ngân hàng bán lẻ cũng có quy định “các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được tự động trả lãi định kỳ ngày 25 hằng tháng không phân biệt ngày nghỉ, lễ. Mức lãi tối thiểu được trả cho khách hàng là 1.000 đồng và 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với ngoại tệ khác.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, từ năm 2001 đến nay (16 năm), các khoản lãi phát sinh hằng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với các ngoại tệ khác đã không được hệ thống phần mềm tính và hạch toán đầy đủ. Qua kết quả phân tích dữ liệu trên hệ thống phần mềm cho thấy báo cáo tài chính năm 2015 của Vietcombank chưa phản ánh đầy đủ số lãi phải chi trả cho khách hàng là 9.766.135.153 đồng.

Còn với số liệu từ nhiều năm trước đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết không thể xác định số lãi phải trả do hệ thống không lưu trữ được trọn vẹn thông tin chi tiết. Mặt khác, nhiều tài khoản đã tất toán từ các năm trước, việc xác định đúng tên đối tượng khách hàng theo từng tài khoản để chi trả thực tế rất khó khăn.

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 3/2, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết theo lãnh đạo Vietcombank đã khẳng định, trên cơ sở  kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc hệ thống cần phải theo dõi những khoản trả lãi nhỏ mà tự động làm tròn này từ năm 2015, Vietcombank đã thực hiện theo kiến nghị. 

Về hệ thống CNTT ngân hàng, Vietcombank cũng khẳng định, hằng năm hệ thống CNTT của mình luôn được nâng cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ của Vietcombank.

Hiện tại, Vietcombank đang tập trung đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dự án CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai theo chiến lược của mình cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Anh Minh