(Chinhphu.vn) - Đây là chương trình hợp tác đầu tiên của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong việc hỗ trợ cải cách quản lý tài chính công cho một địa phương tại Việt Nam.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngày 4/10, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, Ngân hàng Thế giới và UBND TP. Đà Nẵng thống nhất việc SECO và WB hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện cải cách quản lý tài chính công.

Chương trình cải cách quản lý tài chính công (PFMRP) được thực hiện trong giai đoạn 2019-2025 với ngân sách không hoàn lại trị giá 3 triệu Francs Thụy Sĩ do SECO hỗ trợ và được WB quản lý.

PFMRP cung cấp các hoạt động hỗ trợ tư vấn và nâng cao năng lực trong 4 lĩnh vực chủ chốt, gồm: Chiến lược tài chính; kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn; theo dõi - đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ công; quản lý nợ chính quyền địa phương.

Đây là những lĩnh vực được ưu tiên đổi mới, thông qua gợi ý từ đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA) của TP. Đà Nẵng. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai sâu rộng cải cách quản lý tài chính công và tăng cường hợp tác trong trung hạn. 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết Đà Nẵng đang trở thành một cực tăng trưởng mới của Việt Nam, với tầm nhìn dài hạn là một cửa ngõ quốc tế và trung tâm thương mại của khu vực. Tuy nhiên, thành phố đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cung cấp hạ tầng và dịch vụ đô thị thiết yếu trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp. Điều này cho thấy nhu cầu huy động nguồn lực, lập kế hoạch và thực hiện các chương trình chi tiêu hiệu quả hơn trong khuôn khổ trung hạn để đảm bảo bền vững tài khóa trong dài hạn, cũng như quản lý tốt nợ chính quyền địa phương và rủi ro tài khóa”.

Còn theo Trưởng Bộ phận Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Marcel Reymond, Việt Nam cùng các thành phố động lực luôn là đối tác ưu tiên cho các hoạt động hỗ trợ và hợp tác của Thụy Sĩ trong nhiều năm qua. Đặc biệt, SECO tập trung hỗ trợ tăng cường hiệu quả các chính sách và thể chế kinh tế, trong đó có cải cách quản lý tài chính công./. 

Lưu Hương