(Chinhphu.vn) - Các phong trào thi đua yêu nước tại nhiều bộ, ngành, địa phương đã không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Lãnh đạo Bộ KH&CN tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2017
Đổi mới phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy hoạt động KHCN

Ngày 7/6, Bộ KH&CN tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua của Bộ KH&CN đã không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp, là động lực thúc các hoạt động quản lý KHCN và hoạt động KHCN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Đặc biệt,