(Chinhphu.vn) - Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam (Agribank) đến 31/3/2012 đạt 443.478 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ gần 70%.

Theo báo cáo của Agribank, tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2012 đạt 443.478 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 432.009 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm ngoái.

Kể từ đầu năm đến 18/4/2012, nhiều chi nhánh trên địa bàn nông thôn trong hệ thống Agribank đều tăng trưởng dư nợ  so với cuối năm 2011 như: chi nhánh Agribank Bình Phước tăng 16%, chi nhánh Agribank Sao Đỏ  tăng 7%, chi nhánh Agribank Hậu Giang  tăng 7%, chi nhánh Agribank Hà Tĩnh tăng 4%...

Trong tổng dư nợ cho vay 3 tháng đầu năm 2012, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 301.000 tỷ đồng, chiếm tỷ  lệ gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế.

Riêng dư nợ cho vay ngành lương thực tính đến 18/4/2012 đạt hơn 15.000 tỷ đồng, trong đó cho vay lúa gạo đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, trước các ý kiến cho rằng, do tăng trưởng tín dụng bị âm vào quý I thì khó đạt chỉ tiêu năm, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, nếu loại trừ yếu tố ảo, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quý I/2012 chỉ giảm 0,4%. Trong các tháng còn lại, tăng trưởng tín dụng ở mức 1,5% đến 2% là đủ mức tăng trưởng 15-17% cả năm, đáp ứng  vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% năm 2012.

Văn Chính