(Chinhphu.vn) - Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) đã có chương trình hành động triển khai Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/2/2012 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.

Theo đó, Agribank thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa theo quy định của NHNN. Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích, đánh giá đúng thực trạng nợ xấu; có biện pháp hữu hiệu để xử lý và thu hồi, giảm nợ xấu. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Agribank và hệ thống cơ chế quản trị điều hành kinh doanh; xây dựng quy trình quản lý hiện đại trên các mặt nghiệp vụ theo hướng tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động và tài chính; xây dựng cơ chế quản lý lao động, tiền lương, khuyến khích thu hút lao động chất lượng cao.

Agribank tiếp tục đầu tư hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành kinh doanh; phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao thị phần dịch vụ trên địa bàn đô thị, nhanh chóng triển khai các sản phẩm dịch vụ phục vụ địa bàn nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao kết quả tài chính, đảm bảo thu nhập của người lao động năm sau tăng hơn năm trước.

Triển khai ngay việc cơ cấu lại khi được Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hoạt động Agribank theo hướng tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định.

*Về việc thực hiện giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo kể từ 5/4 , đơn vị này tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, mức lãi suất cho vay từ 14-15%/năm. Đặc biệt, cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2011-2012, lãi suất cho vay của Vietinbank chỉ còn 12%/năm.

Vietinbank cam kết đáp ứng vốn kịp thời và đồng hành cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Văn Chính