(Chinhphu.vn)-Theo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), từ ngày 29/11/2011, BIDV triển khai gói hỗ trợ  tín dụng trị giá 5.000 tỷ đồng cho Chương trình tài trợ xuất khẩu theo ngành nghề nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giầy, gỗ, cà phê và các nông sản...

Lãi suất gói hỗ trợ tín dụng trị giá 5.000 tỷ đồng cho Chương trình tài trợ xuất khẩu theo ngành nghề thấp hơn 0,5%/năm so với lãi suất ưu đãi cho vay xuất khẩu hiện BIDV đang dành cho các doanh nghiệp nói chung, tức là thấp hơn khoảng 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Kèm theo đó, BIDV thực hiện miễn, giảm phí các dịch vụ tài chính ngân hàng mà doanh nghiệp sử dụng xuyên suốt chu trình sản xuất - kinh doanh.

Chương trình tài trợ xuất khẩu theo ngành nghề gồm 4 cấu phần, cụ thể: “Cùng BIDV tiếp sức ngành thủy sản Việt Nam”; “Cùng BIDV vào niên vụ xuất khẩu cà phê”; “Cùng BIDV đồng hành với doanh nghiệp dệt may, da giày Việt Nam” và “BIDV cùng vượt thách thức với ngành gỗ Việt Nam”. Thời hạn triển khai chương trình đến hết tháng 3/2012 hoặc khi gói tài trợ được giải ngân hết.

Văn Chính