(Chinhphu.vn) – Theo đánh giá của các chuyên gia, để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu trong thanh toán khi người mua hàng vỡ nợ, phá sản hoặc trì hoãn thanh toán...  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu có thể được xem là công cụ hỗ trợ tài chính quan trọng.

Tại Hội thảo “Lợi ích tài chính của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” diễn ra ngày 18/7 tại TPHCM, các chuyên gia khẳng định để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu trong thanh toán thì  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu có thể được xem là công cụ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Chính phủ đang thực hiện chính sách hỗ trợ 20% chi phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK).

Mặc dù BHTDXK đang rất phổ biến trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia hình thức này còn hạn chế, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đánh giá của các chuyên gia, loại hình BHTDXK chưa được phổ biến tại Việt Nam do công tác tiếp thị, tuyên truyền vẫn còn hạn chế, phí bảo hiểm còn tương đối cao, và nhận thức của các doanh nghiệp về loại hình bảo hiểm này đang còn hạn chế…

Do vậy, để BHTDXK ngày càng gắn với các doanh nghiệp xuất khẩu, bản thân các công ty bảo hiểm Việt Nam cần đưa ra chiến lược phát triển BHTDXK một cách tích cực và rõ ràng để thuyết phục được các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm cần đẩy mạnh công tác truyền thông để các doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng của việc tham gia BHTDXK, xem đó như là một hoạt động thường xuyên, liên tục trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Lê Anh