(Chinhphu.vn) - Đây là mô hình sản xuất bưởi da xanh đầu tiên của cả nước vừa nhận chứng nhận đạt chuẩn GlobalGAP (Global Good Agricultural Practices - Bộ tiêu chuẩn về nông trại được quốc tế công nhận dành cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt).

Dự án "Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chí của tiêu chuẩn GlobalGAP cho sản phẩm bưởi da xanh TP. Bến Tre" do Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bến Tre chủ quản, UBND TP. Bến Tre chủ trì với sự tư vấn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Tiền Giang và hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị khác.

ThS. Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KHCN), đơn vị cấp giấy chứng nhận, cho biết Cơ sở Hương Miền Tây và 33 hộ sản xuất kể trên đã được đánh giá theo phương thức 2 và xác nhận phù hợp với yêu cầu của quy phạm đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp tích hợp - GlobalGAP - phiên bản 4.0-3/2011.

Để đạt được chứng nhận này, 33 hộ sản xuất và Cơ sở đóng gói Hương Miền Tây đã phải tuân thủ nghiêm ngặt 231 điểm kiểm soát, chuẩn mực dành cho hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn về GlobalGAP. 

Hiện tỉnh Bến Tre có hơn 4.000ha trồng bưởi sản lượng trên 30.000 tấn/năm. Trong đó, bưởi da xanh là một trong 12 loại cây ăn trái tiềm năng xuất khẩu, có khả năng cạnh tranh trên thương trường ở khu vực và quốc tế.

Công Trí