(Chinhphu.vn) - Theo quy hoạch điện VII, đến năm 2015, sản lượng điện quốc gia Việt Nam phải phát triển đạt từ 194 - 210 tỷ kWh và đến năm 2020 phải đạt từ 330 - 362 tỷ kWh. Nguồn vốn đầu tư cần thu xếp cho các dự án điện xấp xỉ 76.000 tỷ đồng.

Ảnh Chinhphu.vn

Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc Tọa đàm hợp tác thu xếp vốn xây dựng các công trình điện quốc gia từ nay đến năm 2020 do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) tổ chức ngày 11/11, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự tọa đàm có hơn 20 ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên, một chương trình đối thoại, cùng bàn về các giải pháp thu xếp vốn phát triển nguồn và lưới điện quốc gia được NPT thực hiện.

Ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (quy hoạch điện VII) nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng điện; cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao cho phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo quy hoạch điện VII, đến năm 2015, sản lượng điện quốc gia Việt Nam phải phát triển đạt từ 194 - 210 tỷ kWh. Do  vậy, trong 5 năm, NPT cần tập trung đầu tư từ 300 – 350 dự án lưới điện, trong đó phấn đấu đưa vào vận hành 230 dự án với tổng dung lượng các TBA là 53.900 MVA; 7.882 km đường dây 220 – 500 kV và  tổng sản lượng điện hơn 16.760 MVA. Nguồn vốn đầu tư cần thu xếp cho các dự án này xấp xỉ 76.000 tỷ đồng.

Việc này đòi hỏi NPT phải tập trung huy động, thu xếp được lượng vốn đầu tư lớn, từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn vay ODA của các tổ chức tín dung quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) . . . vốn vay thương mại của các ngân hàng trong nước, các tổ chức tín dụng khác nhằm thu xếp vốn đầu tư cho các công trình điện

Ông Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng giám đốc NPT cho biết, hiện tại, NPT đang quản lý vận hành 81 trạm biến áp 200 và 500 kV có tổng dung lượng 35.128 MVA và 14.086 km đường dây từ 220 - 500 kV.

Trong gần 4 năm qua, NPT đã truyền tải trên lưới điện trên 310 tỷ kWh; phê duyệt và khởi công trên 650 công trình, đưa vào vận hành trên 150 công trình điện với tổng mức đầu tư đạt trên 36.750 tỷ đồng.

Với các tiêu chí quy hoạch điện VII, NPT phải tập trung triển khai rất nhiều dự án, tuy nhiên hiện nay khó khăn lớn nhất đó là vốn đầu tư cho các công trình lưới điện.

Một trong những khó khăn đó là phí truyền tải thấp, yêu cấu vốn đầu tư nhanh nhưng khó huy động, các điều kiện vay khắt khe, khả năng huy động vốn bị giới hạn bởi quy mô vốn điều lệ, tình hình lãi suất khó khăn và các quy định tài chính liên quan.

Nếu không tìm kiếm được sự chia sẻ và khả năng ưu tiên thu xếp vốn từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, NPT sẽ không bảo đảm huy động được lượng vốn lớn theo chiến lược phát triển đề ra.

Theo ông Vũ Trần Nguyễn, kết quả đối thoại lần này sẽ góp phần giúp NPT tăng cường cơ hội hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước về vấn đề cấp vốn đầu tư cho các dự án phát triển lưới điện tại Việt Nam, đặc biệt về mặt giải tỏa công suất của các nhà máy điện mới.

Điều này cực kỳ cần thiết với Tổng công ty trong mục tiêu đầu tư các dự án lưới điện quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có tầm nhìn đến 2030. Đây sẽ là cơ hội phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ và hợp tác của các ngân hàng và tổ chức tín dụng cùng ngành điện tham gia vào quá trình đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Minh Huệ