(Chinhphu.vn) - Ngày 10/8, Hội chợ Việc làm cho lao động đã làm việc tại Hàn Quốc về  nước sẽ được tổ chức tại Đồng Nai.

Thông qua hội chợ, người lao động sẽ có cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm những việc làm cũng như mức lương phù hợp.

Từ nay đến ngày 5/8, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thể gửi thông tin đăng ký qua thư điện tử về Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở danh sách lao động đăng ký tham dự Hội chợ, Ban Tổ chức sẽ gửi tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thực hiện việc sơ tuyển theo nguyên tắc giới thiệu 3 chọn 1. Nếu người lao động không được chọn ở doanh nghiệp này sẽ tiếp tục giới thiệu thêm cho 2 doanh nghiệp khác lựa chọn.

Sau khi thực hiện tại một số địa phương phía Bắc, Bộ LĐTBXH sẽ giao Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc tổ chức rút kinh nghiệp kết quả từ các Hội chợ Việc làm để nghiên cứu, đề xuất quy mô, hình thức và địa bàn tổ chức các phiên tiếp theo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nguyện vọng của người lao động.

Thu Cúc