(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cuối tháng 2 này, EVN sẽ thông qua kế hoạch chi tiết về tái cơ cấu ngành nghề để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phê duyệt triển khai thực hiện.

Nâng cấp lưới điện

Trên cơ sở đó, Tập đoàn tập trung vào lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh điện năng và đầu tư phát triển theo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia, rút khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành.

Hiện Tập đoàn đã bàn giao nguyên trạng Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) sang Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) quản lý theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn đang làm việc với các đối tác để bán bớt phần vốn của EVN tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) và đang trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng 5,37% tỷ lệ sở hữu cổ phần của EVN tại ABBank cho Ngân hàng Thương mại CP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) để đảm bảo cho EVN nắm giữ về mức quy định theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010 và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, EVN cũng chuyển nhượng cổ phần của EVN tại các Công ty liên kết, tại Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) và thoái vốn ở lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Đồng thời giao người đại diện phần vốn của EVN tại các Công ty cổ phần bất động sản tìm kiếm đối tác đầu tư để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Tập đoàn kiên quyết đến năm 2015 sẽ thoái vốn triệt để tại các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

Đối với tái cơ cấu về sở hữu, EVN tiếp tục công tác cổ phần hoá theo chỉ đạo của Chính phủ; Xem xét báo cáo Chính phủ cho bán tiếp cổ phần Tập đoàn đang nắm giữ tại các công ty phát điện đã cổ phần hóa mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối, như Công ty CP thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Công ty thủy điện Thác Bà, Thác Mơ, các Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh...

EVN sẽ thành lập các Tổng Công ty phát điện TNHH MTV, trước mắt trực thuộc Tập đoàn, sau đó sẽ tách khỏi EVN và tiến hành cổ phần hoá vào thời điểm thích hợp phục vụ cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh theo lộ trình của Chính phủ.

Minh Huệ