(Chinhphu.vn) - Nguồn vốn này sẽ được cho các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến Gỗ - Lâm sản vay với lãi suất ưu đãi từ 14,5-15%/năm.

Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra sau cuộc tọa đàm Triển khai Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Gỗ - Lâm sản do UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức.

Theo đó, trong năm 2012 và đầu năm 2013, BIDV sẽ dành nguồn vốn khoảng 3.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ tối đa 14,5%năm đối với doanh nghiệp xếp hạng tín dụng từ A trở lên (theo kết quả xếp hạng của BIDV) và tối đa 15%/năm đối với các doanh nghiệp còn lại nhằm giúp các doanh nghiệp ngành Gỗ - Lâm sản ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không có khả năng trả nợ đúng hạn do tác động của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, chậm tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, ứ đọng tồn kho hàng hóa; thực hiện miễn giảm lãi đối với các khách hàng có thiện chí trả nợ, thực hiện không thu phí trả nợ trước hạn, phí cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hỗ trợ các doanh nghiệp cơ cấu tài chính nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối vốn, nâng cao năng lực hoạt động, cải thiện năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp…

Xuân Tuyến