(Chinhphu.vn) – Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2019 đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,6%), sức mua tiêu dùng tăng cao, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân.


Theo Tổng Cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 415,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 312,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 13,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 11%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng7,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng8,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùngđạt 2.804,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,74% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,72%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 2.134,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,2%; lương thực, thực phẩm tăng 12,8%; phương tiện đi lại tăng 12,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,4%; may mặc tăng 10,7%.

Một số địa phương có mức tăng khá là: Quảng Ninh tăng 18,9%; Bình Dương tăng 17,2%; Thanh Hóa tăng 14,9%; Hải Phòng tăng 14,7%; Bắc Ninh tăng 14,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,9%; Bình Định tăng 13,6%; Hà Nội tăng 13,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm nay ước tính đạt 337,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định tăng 18,1%; Quảng Ninh tăng 17%; Hải Phòng tăng 16,7%; Cần Thơ tăng 15,1%; Nghệ An tăng 14,8%; Khánh Hòa tăng 13,1%; Hà Nội tăng 11,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,7%.

Bên cạnh đó, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng ước tính đạt 25,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng ước tính đạt 307,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng mức và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyễn Hoàng