(Chinhphu.vn) - Xăng E5RON92 tăng 1.427 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.110 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.459 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 24.338 đồng/lít.

Biến động giá xăng, dầu trên thị trường thế giới tiếp tục đà tăng cao. Ảnh: PVN
Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày hôm nay, 26/10. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.427 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.110 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.459 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 24.338 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 1.171 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.716 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.015 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.637 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 113 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 17.210 đồng/kg.

Liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (BOG) đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel trong kỳ điều hành này, chỉ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.

Do diễn biến giá mặt hàng xăng, dầu thế giới tiếp tục tăng cao, liên Bộ Công Thương-Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut tiếp tục không chi.

PT