(Chinhphu.vn) - NHNN vừa chấp thuận việc HSBC Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng, lên 7.528 tỉ đồng.

Cùng với việc chấp thuật cho HSBC tăng vốn điều lệ, NHNN cũng yêu cầu HSBC Việt Nam xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu NHNN giao. Đồng thời thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, HSBC Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN gồm: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên HSBC Việt Nam báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi; các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn điều lệ của HSBC Việt Nam đã hoàn tất.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tập đoàn mẹ HSBC, có trụ sở chính tại London, phục vụ cho khoảng 60 triệu khách hàng thông qua 4 hoạt động kinh doanh toàn cầu là dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản; dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tài chính toàn cầu; ngoại hối và thị trường vốn; dịch vụ ngân hàng cá nhân toàn cầu.

Với tài sản trị giá 2.645 tỉ USD tính đến ngày 30/6/2013, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính ngân hàng lớn nhất trên thế giới.

Huy Thắng