(Chinhphu.vn) – Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN HANOI), xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2012 là đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội và phát triển kinh tế cho các khách hàng trên địa bàn Thủ đô, phấn đấu không để xẩy ra mất điện do quá tải lưới điện.

Ảnh Chinhphu.vn

EVN HANOI phấn đấu hoàn thành thi công và đưa vào vận hành đúng tiến độ các công trình trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2012 và các công trình chống quá tải, thực hiện Quy hoạch phát triển lưới điện Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020 của Bộ Công thương phê duyệt theo hướng hiệu quả và lâu dài.

Đổi mới, sắp xếp và thực hiện cơ cấu lại tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp,  đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác cấp điện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Trần Đức Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc EVNHANOI, trong năm 2011, EVN HANOI đã đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế của Thủ đô, đảm bảo điện cho các trạm bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất và cung ứng điện có những điều kiện thuận lợi hơn so với dự báo về thời tiết và thuỷ văn, phụ tải điện được điều tiết hợp lý hơn do các ngành sản xuất và nhân dân đã thực hiện tích cực Chỉ thị số 171/CT-TTG ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng. Thực tế trong cả năm 2011 đã không phải thực hiện các biện pháp điều hoà tiết giảm điện.

Các Công ty điện lực đã chủ động làm việc với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hoàn trả lưới điện nông thôn, đã thực hiện tiếp nhận lưới điện nông thôn của 1 xã và 1 phường toàn bộ, 5 xã một phần và bán điện trực tiếp đến 13.090 hộ dân, đưa số khách hàng mua điện đến cuối năm 2011 lên 1.920.502 khách hàng. Trong năm 2011 EVN HANOI đã xoá được 64 công tơ tổng gồm (365 công tơ 3 pha, 9.184 công tơ 1 pha).

Trong năm 2011, trong điều kiện rất khó khăn về vốn, EVN HANOI đã hoàn thành được giá trị khối lượng đầu tư xây dựng lớn với 1.603 tỷ đồng, đạt 102,6% so với kế hoạch, hoàn thành các công trình sửa chữa lớn với giá trị là 114,699 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Trong năm 2011, các đơn vị trong EVN HANOI đã triển khai thi công 229 công trình trung hạ thế, trong đó hoàn thành 171 công trình, đang tiếp tục thi công 58 công trình.

Minh Huệ