(Chinhphu.vn) – Năm 2015,  nhờ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn vốn,  Ngân hàng Chính sách xã hội đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trong cả nước.

Ảnh: VBSP
Tính đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt trên 146.000 tỉ đồng, tăng hơn 10.000 tỉ đồng  so với năm 2014.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 142.528 tỉ đồng, tăng 13.072 tỉ đồng (tương đương 10,1%) so với 31/12/2014.

Trong năm 2015, đã có trên 2,358 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 350.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 173.000 lao động, giúp trên 2.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 103.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn lần đầu được vay vốn học tập; xây dựng trên 1,349 triệu công trình NS&VSMTNT, trên 5.300 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2.500 căn nhà vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long…

Tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Tại phiên họp thường kỳ quý IV/2015 của Hội đồng Quản trị tổ chức ngày 2/2, NHCSXH cho biết năm 2016 phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao là 8%, tương đương 10.250 tỉ đồng. Trong đó, tập trung ưu tiên cho các tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… và các chính sách tín dụng mới ban hành.

Thanh Phương