(Chinhphu.vn) – Petrolimex sẽ thu hẹp các đầu mối để tăng quy mô, tạo sức cạnh tranh và năng lực mới, theo đó, với khoảng 27 -28 đầu mối hiện nay sẽ được rút gọn còn 6-8 đầu mối lớn.

Các đơn vị thành viên Petrolimex ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 23/2, Trưởng Phòng Phát triển doanh nghiệp Petrolimex Nguyễn  Quang  Dũng cho biết, Petrolimex sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, công khai minh  bạch và đáp ứng yêu cầu quản trị theo hình thức quản trị hiện đại của một công ty đại chúng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt  Nam (Petrolimex) tập trung tái cơ cấu 3 lĩnh vực là mô hình quản trị, nguồn nhân lực và tài chính.

Về mô hình quản trị, Petrolimex sẽ thu hẹp các đầu mối để tăng quy mô, tạo sức cạnh tranh và năng lực mới. Bên cạnh đó, hệ thống quy chế, quy định nội bộ sẽ được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện để  phù hợp với mô hình mới. Việc đổi mới sẽ phân định gắn trực tiếp  vào cán bộ quản lý điều hành.

Trong tái cấu trúc nguồn nhân lực, Petrolimex tập trung chuyên môn hóa hoạt động tổ chức nhân sự, tăng nguồn nhân lực đào tạo, tuyển dụng có chiến lược. Tập đoàn sẽ lượng hóa các hoạt động, quy trình đánh giá chất lượng lao động và kiên quyết thực hiện nguyên tắc tăng năng suất lao động nhưng không gia tăng lao động.

Về tái cấu trúc tài chính, với đặc thù là doanh nghiệp sử dụng một lượng vốn lớn, đặc biệt là ngoại tệ, do đó  tái cấu trúc nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nguồn vốn sẽ được Tập đoàn quan tâm. Petrolimex sẽ  xây dựng phương án cân đối vốn hàng năm. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ khai thông nguồn vốn với nhiều kênh huy động khác nhau, trong đó đặc biệt là từ việc cổ phần hóa.

Ngoài ra, Tập đoàn  cũng sẽ xem xét lại chiến lược kinh doanh xăng dầu, theo đó tiếp  tục mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước. Tại thị trường trong nước, Petrolimex sẽ  phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu thứ cấp đa sở hữu trong đó có cổ phần của Petrolimex.

Hiện nay, Tập đoàn đang vận hành và quản lý trên 2.000 cửa hàng  với 100% vốn của Tập đoàn, nếu việc đầu tư tiếp tục các cửa hàng theo hướng 100% vốn nhà nước đòi hỏi phải có  nguồn  lực rất lớn, ảnh hưởng đến xây dựng giá thành. Do vậy, Tập đoàn sẽ tập trung  mở rộng các cửa hàng thứ cấp với sự góp vốn chi phối của Tập đoàn và phát triển thêm  dịch vụ giá trị gia tăng trên hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá về triển khai đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Trần Hữu Tiến cho rằng họat động kinh doanh xăng dầu luôn khó khăn bởi biến động theo giá thị trường. Vì vậy, trong các bước tiếp theo, Tập đoàn cần tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, đặc biệt dự án nào thật sự cần thiết tiếp tục triển khai đưa vào sử dụng, dự án nào trong lộ trình hoạt động  chưa cần thiết nên giãn tiến độ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Cũng trong ngày hôm nay, Petrolimex và các đơn vị thành viên đã ký kết triển khai chương trình tiết giảm chi phí. Theo đó, năm 2012 toàn Tập đoàn sẽ tiết giảm 137 tỷ đồng, tương đương tiết giảm 15 đồng/ lít, kg xăng dầu xuất bán trong năm 2012.

Quỳnh Hoa