(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ nghiêm túc thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời  nỗ lực phấn đấu đạt doanh thu 660.000 tỷ đồng.

Năm 2011, Petrovietnam đã  hoàn  thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất, đặc biệt có 4 chỉ tiêu về đích trước thời gian 3 tháng, gồm gia tăng trữ lượng dầu khí, tổng doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước.

Tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra chiều 16/1, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Phùng Đình Thực cho biết doanh thu của Tập đoàn đạt cao một phần do yếu tố giá dầu tăng nhưng bên cạnh đó, Tập đoàn đã đẩy mạnh được công tác dịch vụ dầu khí.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh với doanh thu đạt trên 200.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2010 và chiếm tới 30% doanh thu toàn Tập đoàn.

Tổng doanh thu của toàn bộ các doanh nghiệp trong Tập đoàn năm 2011 đã đạt 675.300 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch năm, tăng 41,2% so với năm 2010.

Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 320.600 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch, tăng 28,3% so với năm 2010. Chỉ tiêu nộp NSNN đặt ra là 155.000 tỷ đồng nhưng thực tế đã đạt tới 160.800 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch năm, tăng 25% so với năm trước và chiếm gần 30% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011.

Đáng chú ý, với việc đưa thêm 5 mỏ dầu khí mới vào khai thác (3 mỏ ở trong nước và 2 mỏ ở nước ngoài), tổng sản lượng khai thác quy dầu năm vừa qua đã đạt 23,91 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu là 15,21 triệu tấn, sản lượng khai thác khí là 8,7 tỷ m3.

Cũng trong năm 2011, Petrovietnam đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 13,35 tỷ kWh, sản xuất và cung ứng cho thị trường 799.000 tấn phân urê, đều đạt trên 108% kế hoạch năm. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất 5,43 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại.

Thực hiện nghiêm Nghị  quyết 11 của Chính phủ, Petrovietnam đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư, tập trung vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn đã đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị trên 7.250 tỷ đồng.

Về vấn đề giá bán đạm Phú Mỹ hiện Tập đoàn không còn bán thấp hơn giá thị trường 10 – 15% như trước mà bán đạm Phú Mỹ theo giá thị trường. Việc này đã giúp lập lại trật tự trên thị trường phân bón cả nước, không còn hiện tượng găm hàng, sốt giá khiến lợi nhuận rơi vào tay trung gian như trước thời điểm tháng 4/2011 trở về trước.

Từ nguồn lợi nhuận thu được khi bán đạm theo giá thị trường, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã trích 140 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội hướng tới bà con nông dân nghèo, thay vì bán thấp hơn 10% như trước đây khiến phần chênh lệch người dân không được hưởng, mà chỉ rơi vào khâu trung gian, ông Thực nhấn mạnh.

Mặc dù dự báo kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng nợ công, Tập đoàn vẫn xác định sẽ gia tăng trữ lượng 30-35 triệu tấn dầu, khai thác 24,81 triệu tấn dầu thô, 9 tỷ m3 khí, sản xuất 1,21 triệu tấn đạm và 13,85-16,85 tỷ kWh điện, doanh thu dự kiến 660.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 134.800 tỷ đồng.

Về giải pháp thực hiện mục tiêu trên, ông Thực cho biết thêm, Tập đoàn sẽ nghiêm túc thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI, đồng thời  kiểm tra giám sát vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các nhà máy điện, đạm, lọc dầu Dung Quất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kênh phân phối, các điểm bán hàng đối với các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn như xăng dầu, LPG, phân đạm, sơ xợi, cũng như tăng cường công tác dự báo từ các công ty mẹ và các đơn vị thành viên để chủ động sản xuất.

Quỳnh Hoa