(Chinhphu.vn) – Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sáp nhập hai công ty chuyển mạch thẻ lớn nhất trên thị trường sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của mô hình chuyển mạch phân tán hiện nay, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng.

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ phần dịch vụ  thẻ Smartlink (Smartlink) vừa ký biên bản ghi nhớ về việc thống nhất kế hoạch xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, trên cơ sở sáp nhập Smartlink và Banknetvn.

Theo kế hoạch, việc sáp nhập Smartlink và Banknetvn sẽ được hoàn thành cơ bản trước ngày 31/12/2012. 

Ngày 9/11, bà Nguyễn Tú Anh, Tổng giám đốc Smartlink đã chia sẻ với báo chí xoay quanh vấn đề khả năng thương hiệu Smartlink sẽ không còn nữa và hình thành độc quyền dịch vụ khi triển khai sáp nhập.

Tổng giám đốc Smartlink cho biết qua 5 năm phát triển, thương hiệu Smartlink đã có uy tín  đối với hệ thống ngân hàng tài chính, các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế. 

Smartlink đồng thuận với chủ trương sáp nhập theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và cam kết bám sát mục tiêu đặt ra là không hình thành cơ chế độc quyền dịch vụ, áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, chính sách trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, thương hiệu Smartlink sẽ được đề xuất để đại diện cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính Việt Nam trong nước và trên thị trường quốc tế. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sáp nhập hai công ty chuyển mạch thẻ lớn nhất trên thị trường sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của mô hình chuyển mạch phân tán hiện nay, đồng thời tiết kiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật của xã hội, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng.

Trung tâm chuyển mạch thống nhất ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển một định chế mang tầm vóc quốc gia trên cơ sở tận dụng tối đa và phát huy sức mạnh tổng hợp của hai Công ty, mở ra khả năng đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, đáp ứng tốt yêu cầu của các định chế tài chính về dịch vụ trung gian thanh toán, đủ năng lực thực hiện vai trò làm đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch thẻ quốc tế. 

Hiện tại, Công ty Smartlink đang quản trị và vận hành một hệ thống xử lý thông tin kết nối các ngân hàng thành viên và các định chế tài chính, các hãng hàng không và viễn thông lớn, và gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Hệ thống Smartlink hàng tháng xử lý trung bình 5 triệu giao dịch với tổng giá trị xấp xỉ 5.000 tỷ VND..

Huy Thắng