(Chinhphu.vn) – Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2017 (tính đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng.

Số tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu kết dư còn lại của năm 2016 chuyển sang năm 2017 là hơn 2.300 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm người tiêu dùng đóng góp vào Quỹ hơn 1.200 tỷ đồng, lãi phát sinh hơn 3 tỷ đồng. Trong khi 3 tháng đầu năm Quỹ mới dùng hơn 780 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu.

Trong 27 đầu mối kinh doanh xăng dầu, có 19 đầu mối Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn số dư đến thời điểm cuối quý I/2017, như: Petrolimex còn hơn 2.000 tỷ đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn hơn 332 tỷ đồng, Saigon Petro còn hơn 231 tỷ đồng, PVOil còn hơn 133 tỷ đồng…

Trong khi đó có 8/27 đầu mối âm Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, như: Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS, âm hơn 30 tỷ đồng, Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt âm hơn 24 tỷ đồng…

Theo Bộ Tài chính, việc công bố số dư Quỹ và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Huy Thắng