(Chinhphu.vn) – Theo tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 10.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP).

Trên thị trường TPCP thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 95,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 10.496 tỷ đồng.

Đối với thị trường sơ cấp, trong tháng 9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 10.720 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 7.780 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.940 tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội huy động được 1.000 tỷ đồng.

PV