(Chinhphu.vn) - Vào lúc 9h30’ ngày 22/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm “Cổ phần hóa: Đúng pháp luật nhưng phải nhanh”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Cụ thể, đến nay mới cổ phần hóa được 35/127 doanh nghiệp nhà nước, đạt 27,5%; hoàn thành thoái vốn được 88/405 doanh nghiệp, đạt 21,8% so với kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng trên như: Nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn trong cổ phần hóa, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch nên thời gian thực hiện cũng lâu hơn; một số bộ, ngành địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện xác định giá trị sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng lãnh đạo doanh nghiệp còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong xử lý công việc nên thời gian triển khai chậm.

Để chủ động cung cấp thông tin về kết quả triển khai công tác cổ phần hóa trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm đến nay, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc cũng như các giải pháp mà các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt trển khai trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm “Cổ phần hóa: Đúng pháp luật nhưng phải nhanh”.

Khách mời tọa đàm: ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; ông  Phạm Đức Trung, Trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 9h30’, thứ Năm, ngày 22/8/2019 tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ “chinhphu.vn”. Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi tới doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 08048113.

Đào Tuấn