(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện công tác chuẩn bị cung ứng điện năm 2012.

 

Cải tạo lưới điện

Theo đó, các Công ty Điện lực thành viên phối hợp với Sở Công Thương địa phương lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2012 (không phải hạn chế khi thiếu điện) và trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt; củng cố tổ điều hành cung ứng điện tại các đơn vị nhằm chủ động ứng phó với tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2012; tính toán và rà soát phương thức vận hành hệ thống điện ở chế độ bình thường nhằm xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, thiên tai.

Dự kiến, công suất cực đại mùa khô năm 2012 tại miền Trung khoảng 1.770 MW, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiện điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, các đơn vị phải thường xuyên phối hợp với các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân.

Đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, Tổng công ty vận động khách hàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ vào các giờ cao điểm, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng và thực hiện các phương án tự giảm nhu cầu sử dụng điện, tiết kiệm điện phù hợp.

Ông Lê Kim Hùng - Phó Tổng Giám đốc cho biết, trong năm 2011, các công ty điện lực đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức,  do vậy các tỉnh thành miền Trung đã tiết kiệm được 120 triệu kWh.

Trong năm 2012, thực hiện tiết kiệm trên 1% sản lượng điện thương phẩm,  tiếp tục phấn đấu sử dụng tiết kiệm 10% điện cho sản xuất và 10% điện cho tiêu dùng đến năm 2015.

Để hoàn thành mục tiêu như trên các đơn vị điện lực phải thành lập Ban chỉ đạo công tác tiết kiệm điện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viện, lập kế hoạch và các giải pháp chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Xây dựng phương án cấp điện trong chế độ vận hành bình thường và trong chế độ sự cố, hoặc hệ thống thiếu nguồn. Làm việc với các khách hàng lớn,quan trọng nhằm thống nhất biếu đồ phụ tải, giãn bớt nhu cầu về điện trong các tháng mùa khô nhằm hạn chế tối đa việc ngừng cung cấp điện khi hệ thống không đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Sửa chữa thiết bị điện

Lập kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn và bám vào các giải pháp đó là các Công ty Điện lực xây dựng các giải pháp cụ thể về phương án tiết kiệm điện phù hợp trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Sở Công Thương, các ban ngành địa phương  liên quan báo cáo UBND tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo chính quyền các cấp và các cơ quan, đoàn thể địa phương thực hiện.

Tiếp tục thực hiện công tác quảng bá tuyên truyền và vận động khách hàng sử dụng các loại sản phẩm TKĐ như: đèn compact, đèn hùynh quang T5, T8, bình nước nóng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm điện khác.

Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm điện, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tăng cường quảng bá sử dụng điện tiết kiệm điện như dùng đèn compact, bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời…; mặt khác khuyến khích các đơn vị, cá nhân tập trung cải tiến kỹ thuật công nghệ. Đặc biệt, việc nghiên cứu thành công và đưa vào lắp đặt thử nghiệm công tơ điện tử DT01F- RF đã giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến việc tiết kiệm, cung ứng và kinh doanh của ngành Điện.

Minh Huệ