(Chinhphu.vn) - Ngày 30/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu và huy động được 1.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng). Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.500 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45-9,00%/năm. 

Kết quả, huy động được 1.500 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/10). 

Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 31.962 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nguyên Linh