(Chinhphu.vn) - Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập ngân hàng con trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại CHLB Đức với tổng số vốn đầu tư khoảng 50 triệu Euro.

Lễ khai trương chi nhánh Vietinbank tại CHLB Đức.

Việc tiếp tục góp vốn của Vietinbank vào ngân hàng con với số vốn cụ thể trong những năm tiếp theo sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận trên cơ  sở Vietinbank đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng tại thời điểm xem xét theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng. Tổng số vốn đầu tư tại chi nhánh này của Vietinbank khoảng 50 triệu Euro.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chỉ định ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) là ngân hàng phục vụ dự án "Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi".

Dự án có  phần vốn vay từ Ngân hàng Thế giới theo hiệp  định tài trợ và hiệp định vay ký ngày 12/1/2012 giữa đại diện Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới.

Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140 km và tổng đầu tư là gần 1,455 tỷ USD. Trong đó, nguồn vốn vay ngân hàng Thế giới là 613,5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng và vốn vay JICA.

Văn Chính