(Chinhphu.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ), chiều 15/10, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCĐ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Báo cáo kết quả công tác PCTN của VOV đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo điều kiện để có nhận xét và đánh giá cụ thể.

Với thời gian kiểm tra giám sát công tác PCTN của VOV từ ngày 16/12/2018 đến ngày 20/7/2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc VOV đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch PCTN của đơn vị, trong đó chú trọng tới kế hoạch triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc này được thể hiện qua các văn bản, quy định, quy chế cụ thể của VOV. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc về PCTN của đơn vị bước đầu được quan tâm thực hiện sát sao, kỹ lưỡng.

Với vị trí, vai trò và trách nhiệm của một cơ quan báo chí chính trị chủ lực, VOV đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về PCTN, phát huy được lợi thế của Đài tiếng nói quốc gia, một cơ quan báo chí đa phương tiện. Nội dung thông tin của Đài tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về xây dựng Đảng, đặc biệt là các quy định liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu.

Đài cũng đẩy mạnh các tuyến thông tin tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại từ cơ sở đến Trung ương. Đài đã quan tâm và thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, chú trọng rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới về chế độ, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu một số yêu cầu đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc VOV thời gian tới. Theo đó, Đài cần phát huy tối đa công tác đấu tranh PCTN trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, công việc gì. Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo cho tất cả các cơ quan báo chí.

Với đặc thù là cơ quan có số lượng cán bộ công nhân viên chức lớn, trải dài từ Bắc tới Nam, một số đơn vị ở nước ngoài, Đảng ủy, Ban Giám đốc đơn vị cần quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Cùng với đó, với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông đa phương tiện, VOV cần triển khai tốt công tác đấu tranh PCTN trên tất cả các lĩnh vực, các khâu, các cấp, các địa bàn. "Điều này đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chiến đấu của người phóng viên, đảng viên; đồng thời cần thu thập được chứng cứ khách quan và chính xác, lý luận sắc bén, căn cứ vào các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, không được cố tình làm giảm nhẹ nhưng cũng không được đẩy lên quá bản chất vấn đề. VOV không có ‘vùng cấm’ trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đề nghị VOV tiếp tục phát huy kênh thông tin của đơn vị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Đài cần tận dụng nhiều hơn nữa các loại hình báo chí trong đấu tranh PCTN, kết hợp chặt chẽ với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt, Đài cần chú trọng hơn trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực ngay trong cơ quan; chú ý tới các quy định, quy chế xây dựng tin bài, hoàn thiện các quy định liên quan tới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN trong thời gian tới.

(theo TTXVN)