(Chinphu.vn) - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, để đạt được những mục tiêu đề ra đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự phát triển vượt bậc, không ngừng nỗ lực, xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN
Ngày 2/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm của tỉnh, giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quy mô nền kinh tế đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 1,6 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), bằng 1,5 lần so với năm 2015. Dự kiến, thu ngân sách năm 2020 của tỉnh đạt trên 10.000 tỷ đồng (chỉ tiêu đề ra 4.850 tỷ đồng).

Đặc biệt, Bình Phước đã chủ động xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp thiết thực, khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự phát triển vượt bậc, không ngừng nỗ lực, xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Bình Phước phải dự báo kịp thời, sát tình hình trước tác động của lợi thế và thách thức trong hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Tỉnh cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền theo hướng tinh gọn, nghiêm minh, liêm chính, năng động, sáng tạo.

Đồng thời, tỉnh Bình Phước cần phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ; lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư hiệu quả.

Tỉnh Bình Phước cũng cần phải làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Về công tác nhân sự, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch để tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và có chất lượng cao.

Ảnh: TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết nhiệm kỳ 2015-2020, Bình Phước thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của tỉnh, trong đó thực hiện 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 12 dự án trọng điểm, đã góp phần thay đổi tích cực đời sống xã hội.

Đặc biệt, thu ngân sách của Bình Phước gấp 2 lần so với nghị quyết đề ra với tốc độ tăng thu trung bình đạt 22%/năm. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Bình Phước đưa ra mục tiêu năm 2020 thu ngân sách 4.850 tỷ đồng. Trên thực tế, dự kiến năm 2020 thu ngân sách của Bình Phước sẽ đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Trên địa bàn có 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.680ha; trong đó, có 5 khu đã lấp đầy; kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, công nghiệp - xây dựng đóng góp 43% giá trị nền kinh tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Bình Phước sẽ tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Bình Phước cũng tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10.

Theo TTXVN