(Chinhphu.vn) - Sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự khai mạc kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP. Cần Thơ khóa IX.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN


Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ, chúc mừng về những thành tích đã đạt được trong năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các đại biểu tại kỳ họp này tập trung thảo luận kỹ những nội dung còn gặp khó khăn, hạn chế trong thời gian qua như: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, chưa tương xứng với vị trí là trung tâm vùng; nâng cao khả năng kết nối, việc ứng dụng chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất còn chậm; việc quản lý quy hoạch Thành phố chưa tốt; công tác cải cách hành chính còn chậm; sự phối hợp bảo đảm an ninh-trật tự, phòng chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ vẫn còn hạn chế...

Để xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xứng đáng là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước… Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Đảng bộ và chính quyền Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 103 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Cần Thơ, đặc biệt là các cơ chế đặc thù về huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; về hỗ trợ lãi suất, về quỹ dự trữ tài chính…

Lãnh đạo Cần Thơ cần kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với những nội dung cơ bản như huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo Thành phố kết hợp các phương thức giám sát theo luật định như xem xét báo cáo, giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên chất vấn, giải trình… để giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản nêu trên, bảo đảm các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực thi có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Đảng bộ các cấp cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp thành phố. Trong đó, HĐND Thành phố cần rà soát, tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, tích cực đóng góp cho việc xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 14; phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành trung ương để tạo sự thống nhất giữa Trung ương và địa phương trong việc đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng thời, HĐND Thành phố có trách nhiệm chuẩn bị và tiến hành việc tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp 2016-2021, đề ra phương hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026…

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra hết ngày 6/12. Tại kỳ họp này các đại biểu nghe các báo cáo giải trình và thảo luận, xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng như: Xem xét thảo luận cho ý kiến các báo do Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, các cơ quan tư pháp Thành phố và thông báo của Ủy ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố; xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND Thành phố trình về những vấn đề cần thiết cho công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đây là những vấn đề rất quan trọng nhằm định hướng phát triển cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân Cần Thơ.

(theo TTXVN)