(Chinhphu.vn) – Sáng 20/5, Quốc hội nghe Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tập hợp được 2.293 kiến nghị cử tri (KNCT) và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, có 57 kiến nghị liên quan đến các hoạt động của Quốc hội (chiếm 2,49%); 2.174 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, bộ, ngành (chiếm 94,81%); 56 kiến nghị liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) (chiếm 2,44%); 6 kiến nghị liên quan đến công tác của các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương (chiếm 0,26%).

Đến nay, đã có 2.290 kiến nghị được xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển.

Nhìn chung, cử tri đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH nói chung và ĐBQH là lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói riêng có hiệu quả rất cao, qua tiếp xúc cử tri các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp lắng nghe và trả lời những vấn đề cử tri quan tâm, giải đáp được nhiều phản ánh, kiến nghị cử tri nêu... tạo niềm tin tưởng trong cử tri và nhân dân cả nước.

Trong công tác xây dựng pháp luật, cử tri cho rằng nội dung của các báo cáo thẩm tra, ý kiến thảo luận của các ĐBQH rất thẳng thắn, trí tuệ, vừa mang tính phản biện vừa mang tính xây dựng cao.

Cử tri cũng đánh giá cao hoạt động chất vấn của các ĐBQH, công tác điều hành kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội linh hoạt, hiệu quả, nhiều hoạt động của Quốc hội trong thời gian gần đây có tính lan tỏa mạnh tới hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh.

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cử tri cho rằng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tầng lớp nhân dân để tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đời sống.

Nhiều bộ, ngành đã thực hiện tinh gọn bộ máy, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng trong phục vụ nhân dân. Cũng như các kỳ họp trước đây, một số lĩnh vực vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri như giáo dục đào tạo (248 KN), giải quyết việc làm và an sinh xã hội (190 KN), tài nguyên, môi trường (189 NN), nông nghiệp, nông thôn (167 KN), cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương (122 KN)... Đến nay, đã có 2.172/2.174 kiến nghị gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã được xem xét, giải quyết, trả lời.

Đối với TANDTC, VKSNDTC đã tiếp nhận, giải quyết, trả lời đối với 56/56 KNCT các địa phương  (đạt 100%), nội dung các kiến nghị liên quan đến việc đề nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015... về giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của TAND các cấp; về quản lý và thu hồi tài sản nhà nước trong và sau khi xét xử đối với vụ án kinh tế; về tăng biên chế thẩm phán cho TAND tỉnh...

Đánh giá chung về các kết quả đạt được trong giải quyết, trả lời KNCT, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua việc theo dõi, đôn đốc của Ban Dân nguyện đối với việc trả lời KNCT của các bộ, ngành kết hợp với nhận xét, đánh giá của 63/63 đoàn ĐBQH cho thấy, về cơ bản các bộ, ngành đều nghiêm túc, trách nhiệm trong tiếp thu các kiến nghị mà cử tri nêu; các nội dung trả lời đều rõ ràng, giải trình ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri nêu.

Ngoài ra, việc trả lời các vấn đề mà cử tri nêu, một số bộ, ngành còn thông tin cho cử tri thêm về các quy định của pháp luật có liên quan khác cũng như kế hoạch triển khai khắc phục những vấn đề mà cử tri kiến nghị.

Hiện tượng trả lời chung chung, không đúng trọng tâm, không đúng vấn đề mà cử tri nêu hay các nhầm lẫn, sơ suất trong văn bản trả lời kiến nghị gửi tới cử tri, so với các kỳ họp trước hầu như đã được khắc phục. Hầu hết văn bản trả lời cử tri đều do các Bộ trưởng trực tiếp trả lời và ký. Nhiều đoàn ĐBQH có nhận xét, đánh giá cao về sự nỗ lực của một số bộ, ngành.

Qua kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, UBTVQH đề xuất một số kiến nghị.

The đó, đối với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH, đoàn ĐBQH, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, KNCT, bảo đảm phản ánh đúng, trúng và rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; tăng cường giải đáp, thông tin cho cử tri đối với các vấn đề đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật, các vấn đề đã được các bộ, ngành giải đáp, trả lời tại nhiều kỳ họp ngay tại các buổi tiếp xúc cử tri, khắc phục tình trạng các kiến nghị đã được giải quyết, đang tổ chức thực hiện hoặc đã được pháp luật quy định nhưng vẫn tiếp tục chuyển đến cơ quan Trung ương yêu cầu trả lời, giải quyết.

Đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề mới đang trong quá trình thảo luận, lấy ý kiến; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người dân tra cứu thông tin trên môi trường mạng đối với các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh, sản xuất mang tính chất chuyên môn, chuyên ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị để cử tri biết, hạn chế nêu kiến nghị lặp lại... qua đó giảm dần số kiến nghị, yêu cầu cung cấp thông tin.

Đối với TANDTC, VKSNDTC, kiến nghị TANDTC, VKSNDTC phối hợp nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm liên quan đến bảo hiểm; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của người lao động…

Nguyễn Hoàng