(Chinhphu.vn) - Ngày 20/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng TTĐT Chính phủ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Cổng TTĐT nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong những ngày này, đồng bào, nhân dân cả nước đang hướng về những người làm báo với tình cảm trân trọng.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang triển khai công cuộc đổi mới, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng, vừa phản ánh ý kiến, tình cảm của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vừa thông tin về các quyết định, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, tạo quyết tâm thực hiện những chủ trương, đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao, vừa thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Chính phủ và các địa phương triển khai chương trình công tác, trong đó, về mặt truyền thông, Cổng TTĐT Chính phủ đã tích cực triển khai, đạt hiệu quả thiết thực..

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ luôn chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết, thời gian vừa qua, Cổng TTĐT Chính phủ đang thực hiện một trong 3 chức năng trụ cột của Văn phòng Chính phủ là bảo đảm công tác thông tin truyền thông phục vụ sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ đang nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo VPCP tín nhiệm giao phó. Đồng thời Cổng TTĐT Chính phủ đang tích cực thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết 36a về xây dựng Chính phủ điện tử. Hiện nay đã hoàn thành việc kết nối liên thông văn bản trong 63 tỉnh, thành phố và 12 bộ; triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thay mặt Đảng uỷ và Ban lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Giám đốc Vi Quang Đạo trân trọng cảm ơn Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến động viên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ nhân 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Những ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng tiếp thu và sẽ phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện./.

Gia Huy