(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, trên chặng đường phát triển mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của lực lượng CSB Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSB đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự buổi lễ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là bảo vệ, giữ gìn và phát triển kinh tế biển, đảo. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Luật Biển Việt Nam cũng đã được Quốc hội thông qua năm 2012, có hiệu lực thi hành năm 2013.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho lực lượng CSB Việt Nam hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật CSB Việt Nam tại kỳ họp thứ sáu tới.

Dự án Luật có những quy định bảo đảm sự phù hợp hơn của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, cũng như tình hình thực tiễn, để tạo ra những thuận lợi cho lực lượng CSB thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; bảo vệ tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của công dân; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, hòa bình và ổn định vùng biển của Tổ quốc. Tạo điều kiện cho lực lượng CSB bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Việt Nam làm ăn hợp pháp trên biển.

Để bảo đảm cho lực lượng CSB thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng CSB cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những điểm yếu, quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng CSB cần tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... để Đảng bộ CSB Việt Nam có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Ảnh: TTXVN

“CSB Việt Nam phải xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng được các yêu cầu: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, giữ vững và tăng cường tính nhân dân, tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, lực lượng CSB cần đổi mới toàn diện, nâng cao chất l­ượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng CSB Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ làm chủ trang bị, vũ khí; giỏi về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành; thành thạo chiến thuật, các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn và nắm chắc pháp luật Việt Nam, cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý CSB cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cơ quan chức năng các nước phối hợp để giải quyết, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo giữ vững chủ quyền, trật tự an ninh, an toàn trên biển để đất nước có môi trường hòa bình để phát triển.

Đề nghị Bộ Tư lệnh CSB cần chủ động hơn nữa trong việc phát huy lợi thế của mình kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và các địa phương; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, địa phương cũng cần phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, quan tâm, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với CSB, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và phát triển lực lượng CSB Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, trên chặng đường phát triển mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSB Việt Nam sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm làm nên nhiều kết quả và thành tích, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. 

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những thành tích của lực lượng CSB Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam.

(theo TTXVN)