(Chinhphu.vn) - Sáng 22/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp đầu năm 2019 và chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV
Bày tỏ vui mừng gặp mặt các văn nghệ sĩ trước thềm xuân mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các văn nghệ sĩ dồi dào sức khoẻ, tràn đầy sức sáng tạo, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi đến tất cả những người làm công tác sáng tạo văn học, nghệ thuật cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2018, nước ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, ngành văn hóa đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là năm đánh dấu hoạt động khá sôi nổi của các văn nghệ sĩ. 

Ghi nhận những kết quả tích cực trong năm qua và tôn vinh thành tựu sáng tạo, sự đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ trong suốt 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều văn nghệ sĩ được vinh dự trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời gian qua đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tài năng, không ngừng sáng tạo, vượt qua những khó khăn, vất vả để cống hiến những tác phẩm có giá trị, thể hiện được bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam; đồng thời, cũng phản ánh hết sức chân thật, sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. 

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, thực tiễn đã cho thấy, trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đều có sự tham gia tích cực và đóng góp đáng kể của đội ngũ văn nghệ sĩ. Lịch sử lâu đời của dân tộc ta đã hình thành nên nền văn học, nghệ thuật đậm chất nhân văn và tràn đầy truyền thống yêu nước. Trong giai đoạn kháng chiến, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng, xây dựng nền văn học - nghệ thuật cách mạng đầy hào hùng. Giai đoạn hiện nay, văn học nghệ thuật nước nhà đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để tiếp tục phát triển, tạo dựng nên một diện mạo mới hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và ngày càng hòa nhập, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, trong đó có những cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, cũng luôn tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, cố gắng tạo điều kiện để văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng; mong đợi, tin tưởng rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển... 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ là rất quan trọng trong việc tham gia chuyển tải những nội dung chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; trong giáo dục, xây dựng nhân cách con người, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các nghệ sĩ. Ảnh: VOV

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ thông tin hiện nay đặt ra rất nhiều thách thức, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự đổi mới, có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn phát triển. 

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội mong rằng, người nghệ sĩ cần bám sát thực tế cuộc sống, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi biên cương, hải đảo... để phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng con người, văn hóa Việt Nam. 

Nhấn mạnh lời căn dặn của Bác năm nào vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, Chủ tịch Quốc hội mong đội ngũ văn nghệ sĩ luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại sự thâm nhập của văn hóa độc hại, của sự lai căng văn hóa, cũng như lối sống thực dụng và những tiêu cực khác của kinh tế thị trường…  

Chủ tịch Quốc hội mong các văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; có nhiều sáng tạo, tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của cuộc sống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại trong giai đoạn đất nước chuyển mình, phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ... 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội quan tâm, tổ chức gặp gỡ, trao đổi để lắng nghe các ý kiến của các văn nghệ sĩ các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam theo những chuyên đề cụ thể, để từ đó có những đề xuất kịp thời trong xây dựng chính sách pháp luật liên quan./.

(theo TTXVN)