(Chinhphu.vn) - Chiều 2/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác mặt trận năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ quận Thốt Nốt trong năm 2019, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, MTTQ các cấp quận Thốt Nốt đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác mặt trận trong năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành của quận Thốt Nốt cần quan tâm thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam và các quy định về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác mặt trận, bảo đảm những điều kiện thuận lợi để mặt trận thực hiện hiệu quả chương trình hành động Đại hội MTTQ TP. Cần Thơ lần thứ IX đã đề ra.

Bên cạnh đó, mặt trận quận cần phối hợp với các đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể trên địa bàn để dân biết, dân bàn, dân cùng kiểm tra.

Đối với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, việc triển khai phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu dân cư, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Ủy ban MTTQ quận Thốt Nốt tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, việc giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phải xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho những người làm công tác mặt trận.

Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan mặt trận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Có được kết quả này là do cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo và bảo đảm các điều kiện cơ bản, cần thiết để MTTQ các cấp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.

(theo TTXVN)