(Chinhphu.vn) - Ngày 11/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến lực lượng CSND. Ảnh: TTXVN 
Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng CSND đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 55 năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động trước những tấm gương cán bộ, chiến sĩ CSND đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; ghi nhận và biểu dương những gương điển hình tiên tiến đã lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước đánh giá, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng CSND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai có hiệu quả các mặt công tác, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm... Bên cạnh đó, lực lượng đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước, được nhân dân mến phục, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đất nước ta đang bước vào giai đoạn cách mạng mới trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn nghiêm trọng; những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung, CSND nói riêng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, lực lượng CSND cần bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Lực lượng cần tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quà tặng đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến lực lượng CSND

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng CSND cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người ở các địa bàn, tuyến trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai.

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ; tăng cường công tác vũ trang chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong năm 2017, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng CSND chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Đồng thời tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập trung xây dựng lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

Bên cạnh đó, lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quà tặng đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến lực lượng CSND.

(theo TTXVN)