(Chinhphu.vn) - Trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, sáng 18/9, Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta - người suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Theo chương trình, chiều 18/9, Đại hội sẽ thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019…

Nguyễn Hoàng