(Chinhphu.vn) – Chiều 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII Nguyễn Phi Long trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X khẳng định, Ban Chấp hành đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đoàn thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai nghị quyết ở cấp mình.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chỉ đạo ban hành và triển khai đầy đủ các Đề án theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Hằng năm, Ban Chấp hành đều tiến hành tổng kết các mặt công tác và xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm tiếp theo; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm cũng nêu lên các nội dung kiểm điểm về lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ qua; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các Ủy viên Trung ương Đoàn; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa X.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự thảo báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn đề cập 14 vấn đề, trong đó có một số vấn đề chủ yếu, như: Về bố cục, tăng 1 chương so với Điều lệ khoá X (trên cơ sở tách Chương III thành 2 chương mới, Chương III: Cơ quan lãnh đạo ở cấp Trung ương; Chương IV: Cơ quan lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện); Điều 3 về quyền lợi của đoàn viên được bổ sung nội dung “tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”; tại Chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn, Điều 9 về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành được sửa đổi: “Việc rút khỏi ban chấp hành khi ủy viên ban chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”; tại Chương V: Tổ chức cơ sở đoàn, Điều 20 quy định kéo dài nhiệm kỳ đối với chi đoàn và đoàn cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; phù hợp với nhiệm kỳ của cấp ủy, tạo thuận lợi trong công tác cán bộ...

Theo Báo cáo, nguyên tắc sửa đổi được xác định là việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn phải phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, bảo đảm tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa X và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2012-2017. Nội dung nêu trong Điều lệ Đoàn phải thệ hiện tính phổ biến, khái quát, ngắn gọn, dễ hiểu; bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, phù hợp với sự phát triển của tổ chức Đoàn trong điều kiện mới.

Các đại biểu nghiên cứu các báo cáo tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội trường, các đại biểu tiến hành thảo luận tại các tổ về Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Theo chương trình, sáng mai (12/12), Đại Hội sẽ nghe báo cáo, thảo luận và thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; thông qua danh sách bầu cử; bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được công bố vào chiều 12/12./.

Nguyễn Hoàng