(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 16/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Đà Nẵng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát và làm việc tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Thế Phong


Phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Thời gian qua, Đà Nẵng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của Thành phố tăng trưởng cao, ước tăng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2011-2020; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 4.503 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. Các thành phần kinh tế, các loại thị trường phát triển và phát huy tác dụng.

Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin theo hướng trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực. Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, bước đầu hình thành một số mô hình chuyên canh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả; tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển ngày càng được phát huy.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng, đô thị đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn, tầm vóc khu vực và quốc tế. Thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, thu hút được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện có hiệu quả, làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của Thành phố, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đà Nẵng chủ động, tích cực hợp tác với các địa phương của nhiều nước trên thế giới, phát huy vai trò trung tâm của miền Trung, đô thị lớn của cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đà Nẵng. Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở những vấn đề cần quan tâm nhằm phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của Thành phố để phát triển nhanh, bền vững, thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Thế Phong