(Chinhphu.vn) – Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, sáng 20/3, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?”

Toàn cảnh buổi Giao lưu. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham gia chương trình giao lưu có các vị khách mời: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương; Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê; Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến;… và một số tấm gương từ thực tiễn được chọn từ một số hội nghị tuyên dương điển hình…

Cuộc giao lưu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương về vai trò, ý nghĩa của Quy định trách nhiệm nêu gương; qua đó, góp phần xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trên tinh thần này, tại buổi Giao lưu, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các vị khách mời đã tập trung phân tích, trao đổi, luận giải, làm sâu sắc các vấn đề liên quan đến các nhóm nội dung lớn về việc: Vì sao Đảng ta phải ra Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vì sao nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Làm thế nào để cán bộ cấp cao, nhất là người đứng đầu thực hiện gương mẫu đi đầu, thực sự là gương sang để cấp dưới, quần chúng noi theo. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trong tự phê bình và phê bình còn hình thức, dĩ hòa vi quý, ca ngợi, khen lẫn nhau...

Các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các vị khách mời cũng nêu lên nhiều đề xuất, giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định số 08; việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng; các giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đảm bảo thực hiện Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương;…

Nguyễn Hoàng