(Chinhphu.vn) – Theo Ban tổ chức, tong tuần thứ 3, số người dự thi tăng 94.975 người so với tuần 2 và tăng 156.127 người so với tuần đầu tiên.

Cụ thể, trong tuần thi thứ 3, đã có 197.615 người tham gia thi (tăng 94.975 người so với tuần 2); 449.976 lượt dự thi, 14.755 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 3

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Hà Tĩnh

32.098

89.353

2

Thành phố Hồ Chí Minh

18.768

27.189

3

Tỉnh Nghệ An

15.539

64,706

4

Tỉnh Lâm Đồng

9.770

15.620

5

Thành phố Đà Nẵng

8.590

10.930

6

Tỉnh Quảng Ninh

8.446

9.972

7

Thành phố Hà Nội

7.348

21.464

8

Tỉnh Hà Nam

6.584

11.086

9

Tỉnh Nam Định

6.233

7.375

10

Tỉnh Bình Dương

5.191

6.991


Đáp án câu hỏi tuần 3 như sau

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu hỏi 1

B

2

Câu hỏi 2

A

3

Câu hỏi 3

C

4

Câu hỏi 4

D

5

Câu hỏi 5

A, B, C, D

6

Câu hỏi 6

A, B

7

Câu hỏi 7

A, B, C, D

8

Câu hỏi 8

A, B, C, D

9

Câu hỏi 9

B

10

Câu hỏi 10

C

 

Số người trả lời đúng

14.755 người

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Võ Thị Hương

Xã Thanh Khai- Huyện Thanh Chương- Tỉnh Nghệ An

14755

08/04/2020 21:00:54

02 giải Nhì

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lê Xuân Vị

Huyện ủy Vũ Quang -Tỉnh Hà Tĩnh

14755

11/04/2020 20:54:02

Hoàng Hữu Chinh

Thôn Tam Nguyên, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

14755

13/04/2020 06:34:33

05 giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Đặng Thị Thanh Hương

GV Trường THPT Tam Đảo - xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

14756

07/04/2020 21:15:59

Lê Thị Hoa

Xóm 5 - Đức Bồng - Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh

14754

07/04/2020 22:53:55

Nguyễn Thanh Hải

Thị trấn Hương Khê - Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh

14754

10/04/2020 18:16:39

Nguyễn Thị Thu Hương

Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

14756

11/04/2020 08:26:18

Nguyễn Thị Hồng

Trung tâm VH-TT, Thị trấn Vũ Quang - Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh

14754

12/04/2020 21:48:17

08 giải Khuyến khích

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Đoàn Văn Nam

Trường THPT Cái Bè - Khu 3, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

14754

12/04/2020 21:49:53

Bùi Văn Ngũ

Xã Thanh Yên - huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An

14754

12/04/2020 21:57:41

Nguyễn Thị Linh

UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

14754

13/04/2020 01:36:34

Vũ Xuân Lợi

Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

14756

13/04/2020 02:15:03

Nguyễn Doãn Báu

Xóm 2 Bồng Giang-Xã Đức Giang- Huyện Vũ Quang- Tỉnh Hà Tĩnh

14756

13/04/2020 07:05:52

Đặng Trung Kiên

C3, H4, trường Sĩ Quan Chính Trị - Thị xã Phú Thọ -Tỉnh Phú Thọ

14757

07/04/2020 20:28:24

Nguyễn Chí Công

xã Đức Giang - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

14757

10/04/2020 20:44:52

Đỗ Thị Trang

Trường MN Định Hoá - Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình

14757

13/04/2020 07:23:18

Câu hỏi tuần 4

Câu 1. Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích

B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ

C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh

D. Cả ba đáp án trên

Câu 2. Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?

A. Con đường giải phóng 

B. Cách đánh du kích

C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự

D. Mười chính sách của Việt Minh

Câu 3. Tài liệu Công tác bí mật do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?

A. Hướng dẫn những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật

B. Quy định nhiệm vụ của bí thư

C. Đáp án A, B

D. Qui định nhiệm vụ của đảng viên

Câu 4. Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp

B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá

C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít

D. Cả ba đáp án trên

Câu 5. Chương trình Việt Minh được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?

A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam

C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học

D. Cả ba đáp án trên

Câu 6. Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Câu nói trên là của ai?

A. Trường Chinh

B. Võ Nguyên Giáp

C. Hồ Chí Minh

D. Phạm Văn Đồng

Câu 7: “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?

A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh

B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc

C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc

D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh

Câu 8. Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?

A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói

B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ

C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân

D. Cả ba đáp án trên

Câu 9. Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 7/1947

B. Tháng 4/1949

C. Tháng 6/1950

D. Tháng 1/1951

Câu 10. Bài hát Mười chín Tháng Tám là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?

A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943

B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944

C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945

D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945

Ban Tổ chức