(Chinhphu.vn) - Trong tuần thi thứ 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, có 241.311 người thi, 459.682 lượt thi, 52.576 người trả lời đúng.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 6

TT

Tỉnh, thành

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Nghệ An

30.027

70.597

2

Thành phố Hồ Chí Minh

28.560

38.978

3

Tỉnh Hà Tĩnh

26.636

76.935

4

Tỉnh Yên Bái

12.120

13.882

5

Tỉnh Lâm Đồng

11.809

16.434

6

Thành phố Hà Nội

10.989

30.716

7

Tỉnh Quảng Ninh

6.804

8.152

8

Tỉnh Hà Nam

5.900

8.335

9

Thành phố Đà Nẵng

5.790

7.204

10

Tỉnh Nam Định

5.195

6.155

Đáp án câu hỏi tuần 6

Câu hỏi

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

D

Câu hỏi 2

B

Câu hỏi 3

D

Câu hỏi 4

B

Câu hỏi 5

D

Câu hỏi 6

A

Câu hỏi 7

A

Câu hỏi 8

C

Câu hỏi 9

D

Câu hỏi 10

C

Số người trả lời đúng

52.576 người

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

 

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

 

Phạm Văn Mạnh

xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

52576

27/04/2020 21:59:06

02 giải Nhì

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Văn Nhanh

Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

52576

29/04/2020 12:46:08

Nguyễn Doãn Báu

Xóm 2, Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

52576

01/05/2020 21:26:19

 05 giải Ba

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

 

Nguyễn Hà Thanh

Giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác, Hương Sơn, Hà Tĩnh

52576

03/05/2020 16:55:16

Nguyễn Văn Thành

xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc , tỉnh Bình Thuận

52575

 

29/04/2020 17:21:24

Phan Khắc Bách

Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

52575

30/04/2020 04:28:06

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

52575

30/04/2020 20:31:21

Phạm Hùng

Ban Khảo thí & ĐBCLGDĐT, Trường Sĩ quan Pháo binh, Thành phố Hà Nội

52575

 

01/05/2020 09:01:09

08 giải Khuyến khích

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

 

Võ Thị Hương

Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

52575

 

02/05/2020 10:45:22

Phan Thị Hoài Thương

Xóm 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

52577

03/05/2020 02:49:37

Võ Quang Đạt

Huyên ủy Can Lộc, Hà tĩnh Tỉnh Hà

52575

03/05/2020 17:09:01

Nguyễn Thị Minh

Hệ Quốc tế, Học viện Chính trị, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

52578

 

02/05/2020 20:31:56

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

52573

27/04/2020 21:52:40

Võ Tuấn Điệp

Lớp B8-LT34 Học viện Cảnh sát nhân dân tỉnh Nghệ An

52579

27/04/2020 22:03:35

Vũ Xuân Lợi

Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

52573

02/05/2020 16:28:20

Nguyễn Hồng Vĩnh

Thôn Đình, xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

52579

 

04/05/2020 03:42:02

Câu hỏi tuần 7

Câu 1. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 4/1952) đề ra cuộc vận động chỉnh huấn trong Đảng nhằm mục đích gì?

A. Chấn chỉnh, sửa chữa những khuyết điểm, nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên

B. Nâng cao chất lượng giáo dục

C. Tiến hành cải cách ruộng đất

D. Phát triển kinh tế

Câu 2. “Vấn đề then chốt công tác tư tưởng của ta là giải phóng tư tưởng con người để con người tự giác giải phóng mình…”. Theo bạn, đây là phát biểu của ai?

A. Tố Hữu

B. Hoàng Tùng

C. Hà Huy Giáp

D. Hà Xuân Trường

Câu 3. Tháng 8/1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về chấn chỉnh công tác tuyên huấn, trong đó nêu lên những nhiệm vụ gì?

A. Căn cứ vào chủ trương quân sự của Đảng mà vạch ra nhiệm vụ, phương châm công tác

B. Đặt kế hoạch phối hợp công tác của ngành tuyên, huấn, văn, giáo

C. Hướng dẫn việc thí điểm lưới tuyên truyền của Đảng trong nhân dân ở vùng tự do

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4.Thực hiện chủ trương “Người cày có ruộng”, tháng 11/1953, Đảng ta đã ban hành văn kiện nào?

A. Nghị quyết về “Đẩy mạnh thi hành chính sách ruộng đất, chuẩn bị phát động quần chúng”

B. Chỉ thị về 10 điều kỷ luật của cán bộ trong khi thi hành chính sách ruộng đất

C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất

D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất

Câu 5. Bạn cho biết những đóng góp quan trọng của công tác tuyên huấn trong giai đoạn 1945-1954?

A. Làm cho người dân hiểu mục đích kháng chiến là cứu nước, cứu nhà

B. Phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, bi quan

C. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Bức thư cặn dặn các thầy thuốc “phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh, xây dựng một nền y học của ta” được Bác Hồ viết vào thời gian nào?

A. 27/3/1954

B. 27/2/1955

C. 27/2/1956

D. 27/2/1957

Câu 7. Chỉ thị số 18-TVA ngày 22/4/1960 của Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ đã đưa ra những biện pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên quần chúng?

A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

B. Thành lập ban tuyên truyền cổ động ở các cấp

C. Ban tuyên truyền cổ động chuyên phụ trách công tác tuyên truyền trong quần chúng.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Theo Nghị quyết số 91-NQ/TW ngày 01/12/1959, Ban Tuyên huấn văn giáo (gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương) được hợp nhất từ những ban nào sau đây?

A. Ban Tuyên huấn và Văn giáo

B. Ban Giáo dục và Văn giáo

C. Ban Tuyên huấn và Giáo dục

D. Ban Tuyên truyền và Giáo dục

Câu 9. Chỉ thị số 85-CT/TW của Ban Bí thư nêu rõ: “bắt đầu từ năm 1958 trở đi, Đảng ta cần phải tăng cường việc tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên lên một bước mới”. Bạn cho biết Chỉ thị trên được ban hành thời gian nào?

A.  28/4/1958

B.  24/5/1958

C. 5/10/1958

D. 19/11/1958

Câu 10. Những câu thơ sau gợi nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt 

Máu trộn bùn non 

Gan không núng 

Chí không mòn!”

A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947

 B. Chiến dịch Biên giới năm 1950

 C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

 D. Cuộc tiến công chiến lược 1953 -1954

Ban Tổ chức