(Chinhphu.vn) - Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) được khai mạc sáng 20/2.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 7 UBTVQH hội kéo dài trong 2 ngày (20-21/2).

Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ cho cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 2 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến. Đó là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14 và dự án Luật Thủy lợi.

Đồng thời cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về một số nội dung để làm cơ sở cho Chính phủ triển khai thực hiện, trong đó gồm có danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù đối với đối với Thành phố Hồ Chí Minh; cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng đồng bằng sông Cửu Long;...

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14.

 Nguyễn Hoàng

Từ khóa: Chính phủ , dự án , đầu tư công , tài chính , ngân sách , Quốc hội , Chủ tịch , Nguyễn Thị Kim Ngân