(Chinhphu.vn) – Hội thảo khoa học quốc gia "70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" diễn ra vào ngày 5/3. Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các chuyên gia, nhà khoa học... Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thư gửi hội thảo.Thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mặc dù bận trăm công, nghìn việc, nhưng Bác luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12, Bác viết: “Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người công an cách mệnh là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì dân, vì nước.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, công an các đơn vị, địa phương, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong và ngoài ngành Công an.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người Công an cách mệnh”; làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản về thời điểm lịch sử, nội dung, ý nghĩa, tính cách mạng, biện chứng, khoa học, nhân văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Qua đó, khẳng định Sáu điều Bác Hồ dạy là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, là định hướng mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng Công an nhân dân. Đó chính là sự khái quát hình mẫu người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất quan trọng: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh; thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, cương quyết, khôn khéo trong mọi tình huống;…

Trong phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các quy định của Hiến pháp, pháp luật, xuất phát từ thực tiễn công tác, chiến đấu và công tác công an, bám sát chủ đề đã được hội thảo gợi mở, xác định, hội thảo đã đạt được những yêu cầu thiết thực. Trong đó, quan trọng nhất là hội thảo đã khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong bức thư gửi tới hội thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng: “Cuộc hội thảo lần này của chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực vào kho tàng lý luận và thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Ban Tổ chức hội thảo, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, nghiêm túc triển khai những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong bức thư gửi tới hội thảo.

Nguyễn Hoàng