(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc


Kiểm tra tổ chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm là trọng tâm

Ngày 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Bá Ly, thời gian qua, các cuộc kiểm tra, giám sát được chú trọng ngay từ việc khảo sát, nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng, xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu cao. Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, là khâu đột phá nên đã tổ chức quyết liệt, có hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 470 tổ chức đảng và 1.481 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dã kiểm tra 67 tổ chức đảng và 230 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 4 Thành ủy viên và 53 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Bên cạnh số đảng viên do các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 915 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kỷ luật 36 đảng viên.     

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 5 kết quả nổi bật, đặc biệt là hằng năm thực hiện vượt chỉ tiêu kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần theo dõi chặt chẽ, nghiêm khắc hơn việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, vì dù đã có tiến bộ, nhưng số lượng vụ việc cần quan tâm vẫn còn nhiều.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Cương quyết bảo vệ cán bộ tốt, xử lý nghiêm sai phạm

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần cùng Thành phố giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; được dư luận đánh giá cao, tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng vừa là sứ mệnh vừa là niềm vinh dự của mỗi cán bộ của ngành. Trên cơ sở này tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp kiểm tra giám sát, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính, công khai minh bạch kết quả kiểm tra giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm.

Để làm tốt được nhiệm vụ đó, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ, đạo đức trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu. Trong quá trình đó, cơ quan kiểm tra của đảng phải tăng cường công tác giám sát để nhắc nhở, cảnh báo để cán bộ không mắc sai phạm, một mặt xử lý triệt để, nghiêm khắc cán bộ sai phạm, mặt khác phải cương quyết bảo vệ cán bộ tốt. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, phát huy sáng kiến, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở; nhất là đẩy mạnh việc kiểm tra cách cấp, sẵn sàng xuống tận chi bộ để kiểm tra và ra kết luật đối với những vấn đề, vụ việc nổi cộm để giao cho cấp ủy cấp dưới xử lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết ngay những vụ việc phức tạp ở cơ sở; tập trung củng cố những tổ chức đảng khó khăn, có biểu hiện mất đoàn kết, suy giảm sức chiến đấu; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh thêm “điểm nóng”.

Gia Huy-Thành Chung