(Chinhphu.vn) - Ngày 10/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Việc tổ chức đại hội phải an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng văn kiện.

Đồng thời, Lạng Sơn cần tập trung chuẩn bị thật tốt công tác cán bộ, đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, thời gian qua Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn.

Trong đó công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, kịp thời, đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự chủ động, nghiêm túc. Các cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết xử lý nghiêm túc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự; quan tâm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định.

Cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời chỉ đạo đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đại trà.

Đến ngày 5/6, toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 729/744 tổ chức cơ sở đảng (gồm 290 đảng bộ cơ sở và 439 chi bộ cơ sở) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 97,98%. Đại hội cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trước ngày 30/8. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức trước ngày 15/10.

Tỉnh ủy Lạng Sơn lựa chọn Đảng bộ huyện Bình Gia để tổ chức đại hội điểm từ ngày 15-17/6 và thí điểm thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị được thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Theo TTXVN