(Chinhphu.vn) – Theo chương trình nghị sự, Quốc hội dành cả buổi chiều mai (5/11) họp phiên toàn thể tại Hội trường để xem xét dự án Luật Thư viện.

Cụ thể, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện. Nghe cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dự án Luật Thư viện đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi tiếp thu, dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này gồm 6 Chương, 49 điều với những nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý, gồm: Bố cục của luật, Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Khái niệm thư viện; Mạng lưới thư viện và một số thư viện cụ thể; Thành lập và hoạt động thư viện; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện và người sử dụng thư viện; Quản lý nhà nước và một số vấn đề khác.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bỏ quy định về phân loại thư viện, thiết kế quy định về mạng lưới thư viện làm cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thư viện.

Dự thảo Luật cũng bỏ quy định về xếp hạng thư viện nhằm đảm bảo bình đẳng cho tất cả các loại hình thư viện. 

Về Thư viện Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Thư viện Quốc hội có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội, có những đặc thù riêng. Trong giai đoạn hiện nay, quy định như dự thảo Luật là phù hợp với yêu cầu và tổ chức, hoạt động của Thư viện Quốc hội.

Sáng mai (5/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo liên quan đến công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng.

Nguyễn Hoàng