(Chinhphu.vn) – Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2019 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,82% của quý I và 6,73% của quý II năm nay. GDP 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% - mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây...

* Tình hình KT-XH quý III và 9 tháng năm 2019 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2019 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% - mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây.


Tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng duy trì ở mức cao; chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành và nền kinh tế (11,37%).Các ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng đóng góp lớn đều tăng trưởng khá.

Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 13 triệu lượt. Trong đó tháng 9 là tháng thứ tư và tháng thứ 2 liên tiế lượng khách quốc tế đến nước ta đạt trên 1,5 triệu người.Trong 9 tháng có hơn 102.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Cấp mới hơn 2700 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 26,4%.


Xuất siêu 5,9 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 382 tỷ USD. Trong đó 26 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Lao động trên 15 tuổi có việc làm đạt 54,4 triệu người.

Các chỉ số vĩ mô đều ở mức tích cực. Lạm phát được kiểm soát thấp nhất 3 năm. CPI bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,5%, hướng tới mục tiêu vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

 Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn do hạn hán, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng lớn bởi dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên ngành thủy sản vẫn tăng trưởng khá, là điểm sáng của khu vực này trong 9 tháng năm nay.

Bốn thách thức của nền kinh tế.Theo Tổng cục Thống kê, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, trong đó tập trung vào 6 nội dung chủ yếu nêu trên. Nguồn Tổng cục Thống kê

Từ khóa: Tổng cục Thống kê , kinh tế , xã hội , tăng trưởng , GDP , công nghiệp , dịch vụ , nông nghiệp , xuất khẩu , nhập khẩu , doanh nghiệp , đầu tư , FDI