(Chinhphu.vn) - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị, có sự lựa chọn các khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn các nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương… được quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Hằng năm các cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05… Các cấp ủy đã xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm, nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân.

Chính phủ và nhiều ban, bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả… Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương Bác. Ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương bạn trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

Nhiều địa phương như Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Nam… đã tổ chức hội nghị giao lưu với những gương người tốt, việc tốt điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác; tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05 về đạo đức công vụ; đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác; tăng cường kỷ luật và kỷ cương hành chính…

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị số 05 với tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đối Đảng; thực hiện Chỉ thị gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên;…

Nguyễn Hoàng