(Chinhphu.vn) - Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước.

Sau khi nghe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tham dự Đại hội đã bày tỏ nhiều phấn khởi, tin tưởng về những triển vọng mới của đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Là đại biểu Quân đội dự Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chia sẻ: “Tôi cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất toàn diện, sâu sắc cả về những đánh giá thành tựu 35 năm đổi mới, nhất là những thành tựu lớn trong nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đạt được và những định hướng lớn, những bài học kinh nghiệm rút ra từ những bài học sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là những nhiệm vụ xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2, Trung tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng đây là những nội dung rất cần thiết và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho rằng, những quyết sách lớn, những vấn đề toàn diện mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua và định hướng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển hùng mạnh đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập trong Báo cáo chính trị, định hướng những nét lớn cho đất nước phát triển trong thời kỳ sắp tới.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới.

“Bản thân tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư. Trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn”, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt chia sẻ.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ nhất trí với những bài học lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra tại Đại hội, trong đó nhấn mạnh bài học xây dựng Đảng là nhân tố quyết định thành công trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời gian tới.

Theo đại biểu Đặng Ngọc Sơn, việc kiện toàn, xây dựng Đảng là điều kiện tiên quyết để vượt qua khó khăn, thử thách, đưa đất nước phát triển bền vững, phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại biểu Hà Thị Hương, dân tộc Thái, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước.

Ấn tượng với những nhiệm vụ trọng tâm, bài học kinh nghiệm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại phiên khai mạc Đại hội, đại biểu Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp. Đại biểu Đặng Xuân Phong mong muốn với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá: Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo Chính trị, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Báo cáo Chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh phân tích, “trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có đặt vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội nhanh, mạnh, bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh. Tôi cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần có cơ chế, chính sách để phát triển hạ tầng, phát triển sinh kế, tạo điều kiện cho những khu vực trọng yếu về biển, đảo, biên giới, đặc biệt với những đảo tiền tiêu như Cô Tô sẽ có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cũng như củng cố thế trận quốc phòng, toàn dân”.

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình bày tại Đại hội rất khí thế và là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân rất sâu sắc.

Nội dung Báo cáo Chính trị là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo Chính trị đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, cho biết đã nghiên cứu rất kỹ dự thảo Báo cáo chính trị, và đặc biệt là nghe phần trình bày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại biểu nhận thấy Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã đề cập rất nhiều nội dung đảm bảo tính thực chất, tính khách quan và đề cập toàn diện các vấn đề trọng đại mà đất nước sẽ phát triển trong thời gian tới. Trong đó, Dự thảo cũng xác định mục tiêu dài hạn đến năm 2045, đất nước ta sẽ thành một đất nước phát triển có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng nhấn mạnh những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đặc biệt là về cán bộ - một vấn đề rất quan trọng hiện nay. “Cùng với các đại biểu toàn quốc, với lá phiếu của mình, tôi rất hy vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ bản lĩnh chính trị, đủ đạo đức, uy tín và năng lực, đặc biệt là luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia lên trên hết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới”, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn tin tưởng với niềm tin và khát vọng như tinh thần của Đại hội lần này, Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại biểu cho rằng đã đánh giá đúng tình hình, thực tế của đất nước trong thời gian qua. Đặc biệt với những điểm còn tồn tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Tin chắc rằng với 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu thì đất nước ta sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức và sẽ trở thành một đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Nhật Nam