(Chinhphu.vn) - Với ý nghĩa là năm cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2017 cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đề án 1237, đạt kết quả tốt hơn, rõ nét hơn những năm trước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, trân trọng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và thường trực Ban Chỉ đạo, đặc biệt các đội quy tập, trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VGP/Đình Nam

Sáng 10/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về đề án 1237 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án 1237 năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo 1237 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với trọng tâm là địa bàn trong nước. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ.

Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo ở các đơn vị, địa phương như phát tờ rơi, tổ chức hội thảo kết luận địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Số lượng các bài viết, thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tăng cường đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đơn vị đã tổ chức các nhóm đi xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ; phân tích, kết luận số liệu chưa khớp nối, chồng chéo; hoàn thiện danh sách liệt sĩ.

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện nhiều đợt, nhiều vị trí với diện tích hàng nghìn ha, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, đào múc hàng triệu m3 đất đá. Kết quả, năm 2016, các đơn vị quân đội, các địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2.223 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.

Cùng với đó, các cơ sở giám định AND đã phân tích, giám định mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với 767 mẫu hài cốt liệt sĩ, 699 mẫu sinh phẩm, nhận dạng được 256 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã có nhiều buổi làm việc với đại diện một số quốc gia, tổ chức quốc tế để trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá những việc chưa làm được, hiệu quả chưa cao, từ đó đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện khả thi.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và cần được hoàn thành sớm nhất, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Đồng thời, ngay trong năm 2017 các cơ sở giám định gen ADN trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên phải hoàn thiện hồ sơ nâng cấp năng lực giám định giai đoạn 2, nhằm “chạy đua với thời gian” trong giám định các mẫu gen ADN của hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) ở một số địa phương  trọng điểm; Khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình giám định gen ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, trân trọng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và thường trực Ban Chỉ đạo, đặc biệt các đội quy tập, trong triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2017 cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng phải đạt được kết quả tốt hơn, rõ rệt hơn những năm trước.

Về các nhiệm trọng tâm trong năm 2017, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành phải hoàn thiện ngay cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cũng như lập bản đồ nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

“Ở trong nước, chúng ta nên tính toán, tập trung nguồn lực làm dứt điểm ở một số địa bàn. Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc thường xuyên nên chúng ta không được coi nhẹ nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt, phổ biến không chỉ qua phương tiện truyền thông đại chúng, mà cả các kênh, hoạt động của hội, đoàn thể như hội cựu chiến binh”, Phó Thủ tướng nói.

Về cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ Phó Thủ tướng chỉ đạo: Đây là việc không lùi được nữa, dứt khoát phải làm, không được chần chừ. Khi hoàn thành, cơ sở dữ liệu sẽ là công cụ hỗ trợ rất tốt cho các đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể liên quan đến việc tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường năng lực các cơ sở giám định gen ADN, có tính đến phương án huy động cả nguồn lực bên ngoài tham gia xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; lấy và lưu giữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ còn sống; rà soát, đôn đốc nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành; quan hệ hợp tác quốc tế…

“Ngoài câu chuyện quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hiện còn tồn đọng nhiều hồ sơ chờ xác minh là thương binh, liệt sĩ. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất phương án, nguyên tắc xử lý số hồ sơ tồn đọng này nhất là trong dịp cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ”, Phó Thủ tướng nói.

Đình Nam